مسلما برای شما نیز بارها پیش آمده که برای سبقت گرفتن از خودروهای سنگین در جاده های باریک دچار مشکل شده اید؟ از آنجائی که در این نوع جاده ها راننده دید کافی از جلوی کامیون و طرف مقابل جاده ندارد سبقت گرفتن کمی دشوار و البته خطرناک می باشد.
اما ظاهرا سامسونگ برای این موضوع نیز چاره ای اندیشیده است. این شرکت کره ای در حال تست مفهومی به نام Safety Truck است. 
ایده سامسونگ بدین گونه است که یک دوربین وایرلس در جلوی کامیون قرار داده می شود تا تصاویر جلوی آن را به چهار نمایشگری که در پشت کامیون نصب شده است انتقال دهد. در این صورت رانندگانی که در پشت سر کامیون حرکت می کنند بتوانند به راحتی با اطلاع از اتفاقات جلوی کامیون و دیگر خودروهایی که از طرف مقابل جاده در حرکتند سبقت بگیرند یا در غیر این صورت ترمز کرده و سرعت خود را کاهش دهند. 
البته در حال حاضر فقط نمونه اولیه از این ایده ساخته و مورد آزمایش قرار گرفته است. اگرچه پیاده سازی این ایده برای تولید کنندگان خودروهای سنگین سودآور نخواهد بود اما در صورت تصویب و به کارگیری می تواند بسیاری از حوادث رانندگی را کاهش دهد.