فضاهای کوچک: امروزه بیشتر افراد در خانه های کوچک زندگی می کنند. بقیه نیز ترجیح می دهند به جای دغدغه ی حفظ امنیت و پاکیزگی فضاهای بزرگ، در یک فضای کوچک و صمیمی زندگی کنند. فضاهای کوچک، زیبا، راحت و کاربردی هستند. بدون توجه به دلیل شما برای زندگی در یک فضای کوچک، شما بی شک مجبورید برای ایجاد یک زندگی با کیفیت با یک سری محدودیت ها در دکوراسیون منزل کوچک خود کنار بیایید، منظم تر شوید و اصلاحاتی در سبک زندگی خود به وجود آورید.