مدیر کل دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش از اضافه شدن پایه نهم از سال آینده به نظام آموزشی دوره اول متوسطه کشور خبر داد.

به گزارش واحد مرکزی خبر،عظیم محبی امروز در کارگاه کیفیت بخشی آموزشی در بیرجند، گفت: هم اکنون دوره اول متوسطه شامل پایه هفتم و هشتم است که با اضافه شدن پایه نهم ، این دوره به سه پایه افزایش می یابد.

مدیر کل دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش افزود: هم اکنون 2 میلیون دانش آموز در دوره اول متوسطه کشور تحصیل می کنند که با افزودن پایه نهم در سال آینده ، این تعداد به 3 میلیون دانش آموز افزایش می یابد.

وی گفت: از سال آینده انتخاب رشته تحصیلی پس از اتمام دوره اول متوسطه انجام می شود و رویکرد وزارت آموزش و پرورش در این دوره ، آشنایی بیش از پیش دانش آموزان با مهارت های شغلی است.
کد کتاب:
135/2
سال تحصیلی:
94-95
دوره تحصیلی:
نهم